КОНКУРС на зайняття вакантної посади категорії “Б” – заступника голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області 22.02.2017

23.02.2017

Умови проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади категорії Б – заступника голови

Ківерцівської районної державної адміністрації  Волинської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 Вирішує питання реалізації державної політики в галузях науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, діяльності засобів масової інформації, охорони здоров’я, материнства і дитинства, роботи з молоддю та сім’ями, а також у сфері соціально-трудових відносин, соціального забезпечення та соціального захисту населення.

 Виконує обов'язки першого заступника голови районної державної адміністрації на період його відсутності.

Забезпечує захист державних інтересів, прав, свобод і законних інтересів громадян, взаємодію з громадськими формуваннями, партіями та рухами, організацію виконання Конституції, законів України, рішень Конституційного Суду, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади з цих питань.

Сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам та їх об’єднанням у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

Вирішує питання, пов’язані з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Забезпечує реалізацію молодіжної політики в районі.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.

Організовує виконання і контроль за додержанням законодавства з національно-культурних питань, утвердження духовності та моралі, мовних прав громадян, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя, створення умов розвитку мов інших національностей.

Вирішує питання щодо забезпечення збереження місць пам’яті та поховання жертв війни та політичних репресій.

Організовує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних дат, пошук співпраці при вирішенні суспільно-політичних питань життя району з політичними партіями, рухами, іншими громадськими організаціями.

 Сприяє розвитку вітчизняного та іноземного туризму. Вносить пропозиції щодо фінансово-матеріального забезпечення підвідомчих закладів, визначення їх статусу, призначення та звільнення з посад їх керівників, накладання дисциплінарних стягнень та заохочення цих керівників.

Організовує державний контроль за додержанням норм і правил санітарного законодавства.

Вносить пропозиції про обмеження або зупинення діяльності підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності у разі порушення ними санітарного законодавства.

Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Організовує підготовку проектів договорів, угод, програм та інших документів про співпрацю з органами влади та іншими суб’єктами зарубіжних країн з питань, що входять до його компетенції, а також у гуманітарній сфері.

Організовує прийом іноземців і роботу з ними, складає звітність про виконання програми роботи з іноземцями з кола питань, що входять до його компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7100,00 грн., надбавки за ранг державного службовця, за вислугу років відповідно до Закону України “Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На строк повноважень голови районної державної адміністрації

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Термін подання документів до 10 березня  2017 року за адресою: Волинська область, місто Ківерці, вулиця Незалежності, 20

Дата, час і місце проведення конкурсу

16 березня 2017 року о 10.00  год. за адресою:

44000, Волинська область, місто Луцьк, проспект Відродження, 24

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Павловська Наталія Володимирівна,

тел. (03365) 2 15 72

kadry@kivadm.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

 

І

Загальні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним ступенем магістра

2

Стаж роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

ІІ

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта соціального, гуманітарного,

правового  спрямування 

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”;

5) Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

6) Закон України Про адміністративні послуги;

7) Закон України Про звернення громадян;

8) Закон України “Про очищення влади”;

9) Бюджетний кодекс  України, Податковий кодекс  України;
10) Закон України “Про співробітництво  територіальних громад”;
11) Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”;

12) Закон України “Про публічні закупівлі”; законодавство, що регулює діяльність          відповідного галузевого   напрямку роботи.

3

Професійні чи технічні знання

1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні;

2) оперування інформацією щодо стану реалізації проголошених Президентом України реформ, у тому числі стану реалізації реформ у  районі, та наявність власного бачення щодо подальших заходів із їх упровадження;

3) знання основних соціально-економічних характеристик району та його потенціалу;

4) стратегічне розуміння пріоритетів розвитку району і області, цілей регіональної політики та спроможність формулювати оперативні завдання для їх реалізації;

5) спроможність забезпечити взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

6) управління публічними фінансами (знання основ бюджетного законодавства, знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів);

7) знання вимог та етапів нормотворчого процесу (нормотворча ініціатива і підготовка проекту нормативного акту, введення нормативного акту в дію);

8) знання необхідних процедур і дій, що сприяють ефективному захисту людей та державних органів.

4

Лідерство

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

5

 

 

Прийняття ефективних рішень      

1) вміння всебічно вивчати ситуацію, визначати перевіряти та деталізувати проблеми у певній сфері держуправління, вибирати критерії оцінювання ефективності вирішення проблем, визначати альтернативні шляхи розв’язання та обирати оптимальні рішення;

 2) здатність визначати співвідношення результатів та витрат, досліджувати та оцінювати ефективність, корисність витрат та умови їх мінімізації;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

уміння визначати очікувані суспільно-корисні результати реалізації програм і проектів;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) вміння міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення;

6) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

6

 

 

Комунікації та взаємодія

 

вміння ефективної комунікації та публічних виступів, бути відкритим, співпрацювати та налагоджувати партнерські взаємодії

 

7

 

Управління організацією роботи

та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) вміння розв’язання конфліктів

8

Особисті компетенції

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях