Бюджет району за січень-червень виконано на 156,5 відсотків

13.07.2016

Бюджет району по власних доходах загального фонду за січень – червень 2016 року виконано до кошторисного призначення на 156,5 відсотка.  Про це повідомила на черговій нараді у голови райдержадміністрації начальник управління фінансів райдержадміністрації Олена Єгорушкіна.

До місцевих бюджетів надійшло 38319,2 тис.грн. або на 13839,9 тис.грн. більше від бюджетного призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 36,5 відсотків.

Виконання власних доходів районного бюджету становить 141,7 відсотків, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 65,2 відсотки більше. Виконання власної доходної частини за помісячним розписом забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Виконання доходної частини до розрахункового річного призначення по району в цілому забезпечено на 150,3 відсотка усіма місцевими бюджетами.

Основним доходним джерелом є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 20992,4 тис.грн., що становить 139,9 відсотка до бюджетного призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 63,3 відсотка.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності в порівнянні з минулим роком збільшено на 83,7 відсотка, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – на 49,3 відсотка, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 82,6 відсотка, податку на майно надійшло 156,4 відсотків до бюджетного призначення за звітний період, туристичного збору - 168,7 відсотків.

 Надходження плати за землю в порівнянні з минулим роком збільшено на 39,7 відсотків,  єдиного податку – на 42,2 відсотка.

Адміністративних штрафів надійшло 38,7 тис. грн., що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 33,1 тис. грн. понад кошторисне призначення. Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 242,3 тис.грн., що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 197,9 тис.грн. понад кошторисне призначення.

 Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 4,7 тис.грн., що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення за звітний період або отримано 3,7 тис.грн. понад кошторисне призначення.

Державного мита сплачено 23,4 тис.грн. що становить 149,0 відсотка до бюджетного призначення або отримано 7,7 тис. грн. понад кошторисне призначення.

Інших надходжень, які не планувалися отримано в сумі 223,1 тис.грн.

Коштів від реалізації безхазяйного майна надійшло в сумі 3,7 тис.грн. (надходження не планувались).

До спеціального фонду бюджету району надійшло 15972,5 тис.грн. в тому числі: 127,8 тис.грн. - надходження  до цільових фондів рад; 402,8 тис.грн. - від продажу землі несільськогосподарського призначення; 69,2 тис.грн. – грошові стягнення за шкоду заподіяну порушеням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 66,0 тис.грн. - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 164,4 - екологічний податок; 11,0 тис.грн. - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 15131,3 тис.грн.- власні надходження бюджетних установ.

Виконання бюджету району за видатками загального фонду станом на 01.07.2016 року забезпечено на 94,7 відсотка до запланованого на звітний період. Видатки на фінансування бюджетних галузей, з урахуванням субвенцій з державного бюджету склали 205308,5 тис.грн. На фінансування соціально-культурної сфери району спрямовано 95,3 відсотків до запланованого на звітний період.

Станом на 01.07.2016 року на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 87894,6 тис.грн. або 96,5 відсотка до запланованого на звітну дату. У загальному обсязі видатків на звітний період частка таких витрат становить 42,8 відсотка.

Упродовж звітного періоду фінансування видатків на заробітну плату проводилося своєчасно.

На придбання продуктів харчування спрямовано 3289,4 тис. грн., що становить 83,6 відсотка до призначення на звітний період.

У поточному році по району на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 5773,8 тис.грн., що становить 87,9 відсотка до призначень на звітний період. Заборгованість з цих виплат відсутня.

На фінансування соціальних виплат у січні-червні 2016 року з державного бюджету профінансовано 98,8 відсотків до призначення на звітний період.

Установи освіти та охорони здоров’я профінансовані на 95,8 відсотків, установи соціального захисту населення – 81,0 відсоток, установи культури на  90,8 відсотка.

По районному бюджету розподілено вільних залишків в сумі 6973,8 тис. гривень, з них: оплата комунальних послуг –0,4%; медикаменти –4,0%; продукти харчування –14,6%; капітальні видатки –32,8%; інші видатки –48,2%.

Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації