Запобігання проявам корупції

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Закон України "Про державну службу"

 Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією "

План роботи з питань запобігання та протидії корупції на 2013 рік

Методичні рекомендації Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

Довідка про виконання заходів з питань запобігання та протидії корупції  за 2012 рік

Районною державною адміністрацією проведено ряд заходів щодо запобігання та протидії корупції за 2012 рік.

Слід відмітити, що протягом 2012 року корупційних діянь серед державних службовців виявлено не було.

У всіх структурних підрозділах районної державної адміністрації розроблені та затверджені плани щодо здійснення заходів та організації контролю за виконанням розпоряджень Уряду на 2012 рік.

Питання щодо дотримання Закону України “Про засади запобігання та боротьби з корупцією”  виносяться на нараду з сільськими, селищними та міськими головами (березень 2012 року). Згідно плану проводиться навчання працівників апарату райдержадміністрації.

Щоквартально на засідання колегії райдержадміністрації виносяться питання “Про стан забезпечення виконання відділами та секторами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної адміністрації”.

Двічі на рік на засіданні колегії райдержадміністрації розглядається питання кадрової роботи, державної служби та запобігання корупційним діянням.

У районі, з метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, запроваджено систему електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Щомісячно юридичним відділом апарату райдержадміністрації проводиться навчання щодо ознайомлення із законодавчими актами.

Двічі на рік на засіданні колегії райдержадміністрації виноситься питання: “Про стан фінансової дисципліни, обліку та звітності на підприємствах, установах, організаціях району”. Матеріали розгляду якого систематично висвітлюються у засобах масової інформації.

В засобах масової інформації висвітлюються питання протидії корупції, щомісячно проводиться день інформування населення згідно плану, де висвітлюються питання запобігання корупції.

Питання запобігання та боротьби з корупцією залишається на постійному контролі у районній державній адміністрації.