Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Суб’єктом державної реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Ківерцівському районі є Ківерцівська районна державна адміністрація.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснюється державним реєстратором відділу державної реєстрації Ківерцівської РДА. Заявники подають і отримують документи через адміністраторів центру надання адміністративних послуг (відділ з питань надання адміністративних послуг Ківерцівської районної державної адміністрації) за адресою: 45201, Волинська область, Ківерцівський район, місто Ківерці, вулиця Незалежності, 21.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15 ;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1133-2015-%D0%BF ;

 наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 ;

наказ Міністерства юстиції України від 9 лютого 2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16 ;

 наказ Міністерства юстиції України від10 червня 2016 року № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0839-16 ;

наказ Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 року № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 .

ФОРМИ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n48

Форма 1 - Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

Форма 2 - Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту;

Форма 3 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Форма 4 - Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

Форма 5 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Форма 6 - Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;

Форма 7 - Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

Форма 8 - Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

Форма 9 - Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ФОРМИ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n48

Форма 10 - Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

Форма 11 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Форма 12 - Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

Форма 13 - Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

ПЛАТА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» за державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

 У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання витягу в паперовій формі;

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

 

РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ

БАНК отримувача: ГУДКСУ у Волинській області

МФО: 803014

КОД платежу: 22010300

КОД ЄДРПОУотримувача: 38051994

отримувачплатежу: УК в Ківерцівському районі

РАХУНОК: 31417501700128

Адміністративний збір за проведення державної реєстраціїюридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

БАНК отримувача: ГУДКСУ у Волинській області

МФО: 803014

КОД платежу: 22012900

КОД ЄДРПОУ отримувача: 38051994

отримувач платежу:УК в Ківерцівському районі

РАХУНОК: 31412540700128

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією.

БАНК отримувача: ГУДКСУ у Волинській області

МФО: 803014

КОД платежу: 22012700

КОД ЄДРПОУ отримувача: 38051994

отримувач платежу: УК в Ківерцівському районі

РАХУНОК: 31310300741128

(відомча ознака RR-41)

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.