Реєстрація фізичних та юридичних осіб

Реєстрація суб'єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється  відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003 року №755-ІV, Господарським та Цивільним Кодексами України.
Для державної реєстрації суб'єкта господарювання юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) за адресою: м.Ківерці, вул.Незалежності, 20, каб.34 такі документи:

  • а) заповнену реєстраційну карту встановленого зразка (форма №1);
  • б) копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
  • в) два примірники установчих документів (статут);
  • г) документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.

У разі реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду юридичної особи в розмірі 50% статутного фонду, передбаченого законодавством.

У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково подається копія Дежавного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

Строк державної реєстрації юридичної особи протягом трьох робочих днів з дати надходження документів.
Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку (форма №10), яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред'являє документ, що посвідчує особу (паспорт).

Строк державної реєстрації фізичної особи-підприємця протягом двох робочих днів з дня надходження документів.

Розмір плати (реєстраційний збір):

  • За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності для громадян-підприємців - 2, для юридичних осіб - 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (відповідно 34 і 170 грн.)
  • За державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності - 30 відсотків реєстраційного збору (51 грн).

Реквізити для сплати реєстраційного збору:
Місцевий бюджет Ківерцівського району
р/р №31417512700128, ЄДРПОУ 21740362
УДК у Волинській області, МФО 803014

 

  Додатки