Право громадян на звернення

Актуальні питання щодо звернень громадян

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до райдержадміністрації?

45200,  м. Ківерці, вул. Незалежності, 20, райдержадміністрація

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України  "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу Уряду?

Телефон для довідок за зверненнями громадян: 21 936

понеділок – четвер з 08.00. до 17.15., обідня перерва з 13.00. до 14.00.

п’ятниця з 08.00. до 16.00., обідня перерва з 13.00. до 14.00.

 

Як потрапити на особистий прийом до райдержадміністрації?

Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводиться щоденно, крім святкових та вихідних днів, з 08.00. до 17.15., обідня перерва з 13.00. до 14.00., у п’ятницю з 08.00. до 16.00. за адресою:   м. Ківерці, вул. Незалежності, 20 каб. 20.

Крім цього, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації  здійснюють прийом в очолюваних ними підрозділах.

Електронне звернення «Написати в райдержадміністрацію»

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції” з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення), надіслане на електронну пошту  е-mail: post@kivadm.gov.ua; http://www.kivadm.gov.ua)

      У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Таке електронне звернення надсилається без використання електронного цифрового підпису і повинно мати вигляд скан-копії та/або фото копії.

Також можна надіслати електронне звернення через веб-сайт райдержадміністрації Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче.

У аплікаційній формі обов’язково має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги із зазначенням дати надсилання звернення. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

 Звернення надсилається органам виконавчої влади, до повноважень яких належить вирішення порушених у ньому питань.

У зверненні необхідно чітко і зрозуміло викласти суть порушеного питання. Зміст звернення має бути стислим та інформативним, містити конкретні факти по суті порушеного питання.

Перелік деяких питань, розгляд яких не відноситься до компетенції місцевих органів виконавчої влади

 1. Скарги на рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, розглядаються у судовому порядку. (частина 3 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.96№ 393).
 2. Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи розглядаються безпосередньо в судах. (ст. 232 Кодексу законів про працю України).
 3. Спори про відмову у прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації; молодих фахівців, що закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлених на роботу до цього підприємство, установи, організації, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу, розглядаються безпосередньо в місцевих судах. (ст. 232 Кодексу законів про працю України).
 4. Питання про виплату заробітної плати, регресних сум, належних працівникові при звільненні, розглядаються комісією з трудових спорів за місцем роботи. У разі незгоди з рішенням КТС, працівник може оскаржити рішення суду в 10-денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання КТС або його копії. (ст.228 Кодексу законів про працю України).
 5. Заяви працівників підприємства - боржника, які припинили трудові відносини до порушення провадження у справі про банкрутство, з вимогами про погашення заборгованості, яка витікає з трудових відносин, розглядаються в господарському суді. Аналогічні вимоги працівників підприємства - боржника, які не припинили трудових відносин, також розглядаються в господарському суді. (ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 03.04.2003 р. № 672).
 6. Земельні суперечки, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом (ст. 158 Земельного кодексу України).
 7. Спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, вирішуються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. 
  (ст. 88 Земельного кодексу України).
 8. Оскарження зацікавленою особою нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні виробляється в місцевому суді за місцезнаходженням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або робочого місця приватного нотаріуса. 
  (ст. 50 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. № 3425).
 9. Скарги на постанови про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями органів дізнання, досудового слідства або прокуратури розглядаються в суді. (ст. 14 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 01.12.94 р. № 266).
 10. Питання щодо виконання рішень судів та інших органів відносяться до компетенції державної виконавчої служби, що відноситься до системи органів Міністерства Юстиції України, у відповідності зі ст. 1 Закону України "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998 р. № 202.
 11. Контроль за правильним, повним і своєчасним виконанням рішень державним виконавцем здійснює начальник відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і керівник вищого органу. Контроль за законністю виконавчого виробництва здійснюється Міністерством юстиції України через Департамент державної виконавчої служби (ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р. № 606).
 12. Питання, що стосуються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які відносяться до компетенції Верховної Ради України у відповідності зі ст. 85 Конституції України.
 13. Заяви щодо забезпечення особистої безпеки громадян, а також заяви і повідомлення про злочини та адміністративні порушення розглядаються в органах внутрішніх справ у відповідності зі ст. 10 Закону України "Про міліцію" від 20.12.1990№565.
 14. Скарги на дії органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, розглядаються прокурором.(ст. 29 Закону України "Про прокуратуру" від 05.11.1991№ 1789).
 15. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. (ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. № 280).
 16. Скарги на дії прокуратури.
 17. Оскарження судових рішень. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
 18. Скарги на рішення органів влади місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів (крім делегованих повноважень).
 19. Скарги на роботу банківських установ, порядку роботи з клієнтами банків.
 20. Спори щодо виконання договірних зобов’язань з банками вирішується відповідно до умов договору або в судовому порядку.
 21. Скарги платників податків на рішення державних податкових інспекцій відповідно до наказу Міндоходів від 25.12.2013 № 848.

 

У якій термін розглядається звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

 

До кого звернутися з питання організаційної діяльності суду?

Відповідно до статті 131 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Рада суддів, зокрема, здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів.

 

До кого можливо оскаржити дії органу дізнання або слідчого?

Здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, відповідно статті 121 Конституції України, віднесено до компетенції прокуратури.

Слід зазначити, що дія Закону України "Про звернення громадян", відповідно до статті 12, не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України", законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", «По виконавче провадження».

Чи можливо записатися на прийом до керівництва райдержадміністрації заздалегідь?

Відповідно до Порядку організації та проведення особистих і виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації попередній запис передбачено на особистий прийом до голови райдержадміністрації, який проводить загальний сектор апарату райдержадміністрації щоденно з 08.00 до 17.00. за тел.. (0265) 21 936.

 

Який порядок розгляду звернень громадян в райдержадміністрації?

         Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 19 Закону України "Про звернення громадян" визначено, зокрема, у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом в райдержадміністрації є загальний сектор апарату райдержадміністрації.

В райдержадміністрації усі звернення розглядаються відповідно до діючого законодавства та Порядку розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації.