Єдиний дозвільний центр

Паспорт дозвільного центру  Завантажити

Графік прийому місцевими дозвільними органами Завантажити

Технічні порядки видачі дозволів:

Список дозвільних органів Завантажити 

Перелік документів дозвільного характеру

Порядок видачі документів дозвільного характеру

Бланки заяви для отримання документу дозвільного характеру

 

Верховною Радою України 6 вересня 2005 року прийнято Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який набирав чинності з 5 січня 2006 року.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у районі, подолання адміністративних бар'єрів, скорочення термінів отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, удосконалення координації дій дозвільних органів за принципом організаційної єдності 26 грудня 2005 року розпорядженням Ківерцівської районної державної  адміністрації був створений Єдиний дозвільний центр (далі Центр).

Єдиний дозвільний центр дасть можливість суб'єктам господарської та підприємницької діяльності в одному місці здавати необхідні документи та отримувати різноманітні дозволи і погодження для проведення господарської чи підприємницької діяльності.

- Державний адміністратор дозвільного центру – , тел. 2-22-81

Єдиний дозвільний центр райдержадміністрації.

Центр є погоджуючим органом з питань спрощення та впорядкування дозвільних, узгоджувальних процедур при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності. Це місце, де заявники отримують певний комплекс адміністративних послуг, що їх надають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основні завдання та функції єдиного дозвільного центру:

 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі;
 • усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва;
 • спрощення та впорядкування дозвільних, узгоджувальних процедур, організація діяльності тих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що надають адміністративні послуги, скорочення витрат часу суб'єктів підприємницької діяльності на отримання дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності.

Обов'язки Єдиного дозвільного центру:

 • організація заходів щодо прискорення отримання в управліннях, відділах райдержадміністрації, державних контролюючих службах, від підприємств і організацій довідок, погоджень, дозволів, заключень для здійснення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності;
 • надання інформаційно-консультативної допомоги суб'єктам господарювання з питань отримання дозволів та погоджень, необхідних для ведення підприємницької діяльності;
 • вивчення існуючих перешкод у започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності;
 • внесення пропозицій районній раді, райдержадміністрації, їх головам щодо спрощення процедур реєстрації суб'єктів підприємництва, сприяння розвитку підприємництва в районі та покращення роботи центру;
 • проведення моніторингу та аналізу діяльності відповідних органів та служб щодо дотримання ними порядку здійснення узгоджувальних та дозвільних процедур;
 • інформування громадськості про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації.

Державний адміністратор.

Оперативне управління діяльністю Єдиного дозвільного центру здійснює державний адміністратор, який призначається головою райдержадміністрації, організовує видачу суб'єктів господарювання документи дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів і суб'єктів господарювання.

 Повноваження державного адміністратора

2.1. Основними завданнями державного адміністратора є:

 • 2.1.1. Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру.
 • 2.1.2. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам.
 • 2.1.3. Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами.
 • 2.1.4. Забезпечення взаємодії регіональних, місцевих дозвільних органів та документообігу.
 • 2.1.5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних, місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта.
 • 2.1.6. Контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
 • 2.1.7. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.
 • 2.1.8. Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального, місцевого дозвільного органу.
 • 2.1.9. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.
 • 2.1.10. Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.
 • 2.1.11. Координація діяльності дозвільного центру.
 • 2.1.12. Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.
 • 2.1.13. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

2.2. Основними обов’язками державного адміністратора є:

 • 2.2.1. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами, виключно через дозвільний центр.
 • 2.2.2. Оптимізація процесу видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками регіональних, місцевих дозвільних органів.
 • 2.2.3. Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників регіональних, місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єкта.
 • 2.2.4. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання (у тому числі звернень до представників регіональних, місцевих дозвільних органів).
 • 2.2.5. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.
 • 2.2.6. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру та надання їх керівництву відповідних міських рад (їх виконавчих органів), відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2.3. Покладення на державного адміністратора інших завдань та обов’язків, не передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності, забороняється.

2.4. Державний адміністратор має право:

 • 2.4.1. Безоплатно отримувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов’язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.
 • 2.4.2. Порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівника відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів.
 • 2.4.3. Відмовити у прийнятті заяви на отримання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі одержання документів поштою - письмово повідомити заявника).

На даний час Єдиний дозвільний центр Ківерцівської районної державної адміністрації в своїй діяльності керується Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня  2009р. №526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.