Економіка району: загальний огляд

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ 
У 2018 РОЦІ

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, станом на 1 січня 2019 року, становила 63837 осіб, постійного населення 63373 осіб.

Природний рух населення у 2018 році: кількість живонароджених - 922 особи; кількість померлих – 896 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець грудня 2018 року в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 467 безробітних (6,0% від кількості безробітних в області), що на 5,7%  менше, ніж на початок року. Із загальної кількості безробітних: 58,0% – жінки, 29,8% – молодь у віці до 35 років.

На одну вакансію на кінець року претендувало 36 осіб (в області – 3 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні склала 286 осіб. Середній розмір допомоги становив 2227 грн., що дорівнює 59,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.), в області – відповідно 2577 грн. і 69,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2018 році призначено 9,9 тис. домогосподарств на суму 4,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 492,4 грн. (у 2017р. – 382,8 грн.).

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні отримали 6,1 тис. домогосподарств.

Крім того, 1,5 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 5,1 млн.грн.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 782,1 млн.грн., що становило 2,5% загальнообласних обсягів. У розрахунку на одну особу реалізовано промислової продукції на 12,2 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства зібрали19,3 тис.т зерна (у масі після доробки) , що на 35,3% менше, ніж у 2017 році, 8,7 тис.т культур овочевих (на 19,1% менше), 8,0 тис.т ріпаку і кользи (у 2.4 раза більше), 5,8 тис.т сої (на 11,1% менше), 3,7 тис.т соняшнику(у 1,8 раза більше).

З кожного гектара отримано: культур зернових та зернобобових 34,1 ц (на 4,1 ц менше, ніж у 2017 році), ріпаку і кользи 28,7 ц (на 5,4 ц менше), сої 23,4 ц (на 0,4 ц більше), культур овочевих 357 ц (на 21 ц менше).

За обсягами виробництва культур овочевих господарства району, як і  попередні роки, утримували першість серед аграрних формувань, і їх питома вага становила 68,1% обласного обсягу.

За урожайністю культур овочевих аграрні підприємства посіли третє, ріпаку та кользи – восьме, сої та соняшнику – десяте місце серед районів області.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 147 т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 39,3% більше, ніж у 2017році.

На 1 січня 2019 року у них утримувалась 323 голови великої рогатої худоби (на 39,2% менше, ніж на 1 січня 2018 року), у т.ч. 111 корів (на 38,8% більше).

БУДІВНИЦТВО

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами району становив 81,3 млн.грн. Майже всі роботи виконані на спорудженні будівель.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–вересні становив 25,2 млн.дол. США, імпорт – 6,5 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2017р. експорт зріс на 20,8%, імпорт – на 34,7%. Позитивне сальдо становило 18,7 млн.дол. (у січні–вересні 2017р. також позитивне – 16,1 млн.дол.).

Експортували, в основному, деревину і вироби з деревини, насіння і плоди олійних рослин та зернові культури.

В товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, прилади та апарати оптичні, фотографічні, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, добрива, м’ясо та їстівні субпродукти, овочі.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припало 92,5% експорту та 86,7% імпорту товарів.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними пасажирськими перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 3,6 млн.пас.км і перевезено 95,5 тис. пасажирів, що відповідно на 11,5% та на 12,5% менше, ніж у 2017році.