До відома суб’єктів господарювання

Стратегічна екологічна оцінка

12 жовтня 2018 року введено в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон),  прийнятий 20.03.2018, де частиною 1 статті 2 визначено сферу його застосування. Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї визначені у статті 9 Закону, а вимоги до містобудівної документації у частині 3 статті 11 Закону. Також, етапи та вимоги до оформлення документів державного планування зазначені у Методичних рекомендаціях із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Мінприроди України від 10.08.2018 №296.

Звертаємо вашу увагу, що згідно з п.5 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону під стратегічну екологічну оцінку підпадає наступна містобудівна документація:

  •  Схеми планування територій областей та районів;
  •  Генеральні плани населених пунктів;
  •  Плани зонування території;
  •  Детальні плани територій видів діяльності та об’єктів щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Схема здійснення стратегічної екологічної оцінки (додається).

У разі виникнення питань, звертайтесь у відділ оцінки впливу на довкілля управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації за                      адресою: м.Луцьк, майдан Київський,9, тел. (0332) 778232.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема здійснення стратегічної екологічної оцінки

Замовник:

1. Подає заяву про визначення обсягу СЕО до управління екології та природних ресурсів ОДА та управління охорони здоров’я ОДА (в паперовому та в електронному вигляді (п.2. ст.10);

1.1 Оприлюднює заяву на офіційному веб-сайті;

1.2. Повідомляє громадськість у порядку передбаченому частиною 4 ст.12 (публікує не менш як у двох ЗМІ);

1.3. Строк обговорення заяви становить не менш як 15 днів з дня оприлюднення;

Уповноважені органи – не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання заяви подають свої зауваження та пропозиції.

 

Замовник:

2. Забезпечує розробку звіту з СЕО і подає його разом з проектом документа держаного планування (далі ДДП), на паперових носіях та в електронному вигляді, до управління екології та природних ресурсів ОДА та управління охорони здоров’я ОДА;

2.1. Оприлюднює ДДП та звіт з СЕО на офіційному сайті;

2.2. Повідомляє громадськість (часина 4 ст.12) шляхом публікації повідомлення про оприлюднення проекту ДДП і звіту з СЕО у ЗМІ (не менше двох);

2.3. Строк громадського обговорення становить не менше 30 днів,
з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною 4 ст. 12 (існує можливість проведення громадських слухань, в порядку передбаченому чинним законодавством);

2.4. За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення (п.9. ст.12);

(якщо громадське обговорення містобудівної документації (п.10. ст.12), то воно проводиться в порядку визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

Уповноважені органи:

управління екології та природних ресурсів ОДА та управління охорони здоров’я ОДА після отримання проекту ДДП і звіту з СЕО протягом 5 робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення на своєму офіційному сайті;

З дня отримання у строк не більше 30 днів уповноважені органи надають замовнику у письмовій формі зауваження і пропозиції до ДДП і звіту з СЕО.

 

Замовник

3.1. Готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у ДДП та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, а також обґрунтовує обрання саме цього ДДП у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження відповідно до п.6. ст.13;

3.2. Затверджує документ державного планування і протягом 5 робочих днів розміщує на своєму сайті затверджений ДДП;

3.3. Здійснює моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля та для здоров’я населення і один раз на рік оприлюднює його результати на своєму сайті.

 

Управління   інвестицій,

інфраструктури та агропромислового

      розвитку  райдержадміністрації