До уваги інститутів громадянського суспільства!

ПОВІДОМЛЕННЯ

19 квітня 2016 року о 12 год. в залі засідань райдержадміністрації відбудуться установчі збори за участю представників інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Ківерцівській районній державній адміністрації.

Громадська рада при Ківерцівській       районній державній адміністрації, як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на термін два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації, які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До   складу   громадської   ради   при  органі   виконавчої   влади   можуть   бути  обрані представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять свою  діяльність  у  сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу,  та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності. Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків (відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

 

 

ПОРЯДОК
подання заяв для участі в установчих зборах

 Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 

До заяви додаються:

- рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 -  біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-  копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,  за період діяльності);

- відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Заяви приймаються щоденно, крім суботи та неділі, з 8 до 17 год. (обідня перерва з 13 до 14 год.) за адресою м. Ківерці, Незалежності, 20, каб. 23 та 24.

Прийом та реєстрація документів проводиться очно або поштою, у т.ч. електронною: vpol@kivadm.gov.ua або org@kivadm.gov.ua.

Зразки необхідних документів знаходяться на офіційному веб-сайті Ківерцівської райдержадміністрації у рубриці “Громадська рада”.

Останній день прийому заяв – 04 квітня 2016 року.

Відповідальна особа: Козярчук Людмила Богданівна

Довідки за тел. (03365) 2-13-78